Ρακορ Σύνδεσμος

Κωδικός προϊόντος: 1133

Χαρακτηριστικά
Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία
1 133 1616 Φ16 x Φ16 50 / 550 A
1 133 2020 Φ20 x Φ20 50 / 500 A
1 133 2016 Φ20 x Φ16 50 / 500 A
1 133 2525 Φ25 x Φ25 50 / 300 A
1 133 2520 Φ25 x Φ20 50 / 350 A
1 133 2516 Φ25 x Φ16 50 / 350 A
1 133 3232 Φ32 x Φ32 50 / 150 A
1 133 3225 Φ32 x Φ25 50 / 200 A
1 133 3220 Φ32 x Φ20 50 / 200 A

Δείτε επίσης

Μενού